охорона особистих даних

У постачальника PEREVOZKA s.r.o., зареєстрованого за адресою Arm. gen. Svobodu 6445/26, Prešov 080 01, IČO: 53 954 963, зареєстрованого в Торговому реєстрі Окружного суду Prešov, розділ: Sro, вкладка № 42655/P (надалі - "постачальник"), забезпечується згідно з вимогами Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних і вільного руху таких даних, яким скасовується Директива 95/46 / ЄС (загальний регламент щодо захисту даних) "(далі -" Регламент ") та Закону № 18/2018 З. з. про захист персональних даних та про зміну та доповнення деяких законів "(далі -" Закон "). Ми дбаємо про захист ваших персональних даних, тому хотіли б повідомити вас про те, як ми обробляємо ваші персональні дані. Як основна правова рамка для нашої політики захисту персональних даних буде використано діючу та ефективну редакцію Регламенту ЄП і Ради № 2016/679, а також редакцію Закону № 18/2018 З. з. про захист персональних даних. Крім цих норм, для цієї цілі також будуть враховані положення стандартів ISO 27001, ISO 27000, ISO 31000 та інших стандартів.

Контактні дані постачальника такі:

Адреса: PEREVOZKA s.r.o., зареєстрована за адресою Arm. gen. Svobodu 6445/26, Prešov 080 01, IČO: 53 954 963

Електронна пошта: perevozka.slovakia@gmail.com

Телефон: ......................................................

Які дані ми збираємо

При наданні наших послуг та продажу товарів від вас як від зацікавленої сторони ми збираємо особисті дані в обсязі, необхідному для укладення договору та виконання прав та обов'язків, що випливають з нього. Ваші дані зберігаються протягом обмеженого терміну відповідно до відповідних нормативно-правових актів.

Постачальник обробляє особисті дані, які ви надали йому або особисті дані, які постачальник отримав на підставі виконання вашого замовлення.

Постачальник обробляє ваші ідентифікаційні та контактні дані, а також дані, необхідні для виконання договору.

Правовою підставою обробки персональних даних є:

 • виконання договору між вами та провайдером згідно зі статтею 6 пункту 1 b) GDPR;

 • законний інтерес постачальника щодо надання прямого маркетингу (зокрема для надсилання комерційних пропозицій та розсилок) відповідно до статті 6 пункту 1 f) GDPR;

 • обробка необхідна для виконання договору, стороною якого є зацікавлена особа, або для прийняття заходів на вимогу зацікавленої особи перед укладанням договору.

Права зацікавлених осіб

Зацікавлена особа має, незалежно від підстави обробки персональних даних, право на доступ до персональних даних, право на їх виправлення, видалення, обмеження обробки та право подати скаргу до наглядового органу, яким є Уряд захисту персональних даних Словацької республіки або право подати скаргу на розгляд справи про захист персональних даних.

Право на доступ до особистих даних

Це право означає, що ви маєте право звернутися до нас для отримання підтвердження того, чи обробляються особисті дані, що стосуються вас. Таким чином, якщо ми обробляємо такі особисті дані, ви маєте право отримати доступ до своїх особистих даних та інформацію про наступне:

 • для яких цілей ми обробляємо ваші особисті дані (ціль обробки особистих даних);

 • які дані про вас ми обробляємо (категорія особистих даних);

 • кому ми можемо передати або будемо передавати ваші особисті дані (ідентифікація одержувачів або групи одержувачів);

 • як довго ми будемо зберігати ваші особисті дані (строк зберігання особистих даних);

 • що у вас є право вимагати від нас виправлення особистих даних, їх видалення або обмеження обробки або ви маєте можливість заперечити обробку особистих даних;

 • що у вас є право подати заяву на початок провадження у справі про захист особистих даних згідно з Законом або право подати скаргу до контролюючого органу відповідно до Регламенту, у нашому випадку - Державного органу з захисту особистих даних Словацької Республіки;

 • звідки походять ваші особисті дані (інформація про джерело), якщо ви не надали особисті дані безпосередньо;

 • чи ми використовуємо автоматизоване індивідуальне прийняття рішень, включаючи профілювання згідно з § 28 абз. 1 і 4 Закону, зокрема про використані процедури та про значення та очікувані наслідки такої обробки особистих даних для вас;

 • про адекватні гарантії щодо передачі, у разі якщо ваші особисті дані передаються в третю країну або міжнародну організацію.

Це право на доступ також означає, що ви маєте можливість отримати особисті дані, які ми обробляємо про вас. Ми надамо вам копію ваших особистих даних, які ми обробляємо. Однак, якщо ви будите постійно запитувати про надання ваших особистих даних, ми можемо звернутися до вас з проханням про адміністративну плату відповідно до вашого запиту на копію ваших особистих даних.

Право на виправлення особистих даних

В рамках надання наших послуг ми повідомляємо вас, що ви маєте надавати нам правильні дані. Проте, якщо незважаючи на це ми обробляємо неправильні дані про вас, право на виправлення особистих даних означає, що ви маєте право вимагати виправлення неправильних особистих даних, що стосуються вас. Також з урахуванням цілі обробки особистих даних у вас є право вимагати доповнення неповних особистих даних.

Право на видалення особистих даних (право на забування)

Ви маєте право вимагати видалення особистих даних, що стосуються вас, і при цьому має бути виконана хоча б одна з наступних умов:

 • ваші особисті дані більше не потрібні для цілей, на які ми їх отримали або іншу обробку;

 • ви відкликали згоду на обробку особистих даних, на підставі якої ми обробляли ваші особисті дані, і немає іншої правової підстави для подальшої обробки;

 • ви заперечуєте обробку особистих даних- яка здійснюється на підставі загального інтересу або законних інтересів, і вагомих підстав для такої обробки не передбачається;

 • ваші особисті дані було оброблено незаконно;

 • ваші особисті дані повинні бути видалені, щоб виконати зобов'язання згідно з законодавством Словацької Республіки або законодавством Європейського Союзу;

 • ваші особисті дані були отримані у зв'язку з пропозицією послуг інформаційного суспільства згідно з § 15 абз. 1 Закону.

Однак в конкретному випадку, з урахуванням конкретних обставин, ваше право на видалення особистих даних може не бути прийнято, якщо обробка особистих даних необхідна для:

 • використання нашого права на свободу висловлювання або права на інформацію;

 • виконання законного обов'язку;

 • використання нашого законного права;

 • архівування, наукових досліджень або статистичних цілей, якщо є ймовірність, що право на видалення унеможливить або суттєво ускладнить досягнення цілей такої обробки.

Право на обмеження обробки особистих даних

Ви маєте право вимагати обмеження обробки особистих даних, що стосуються вас, і при цьому має бути виконана хоча б одна з наступних умов:

 • протягом періоду, який дозволяє нам перевірити правильність ваших особистих даних, ви оскаржите правильність своїх особистих даних;

 • якщо йдеться про незаконну обробку особистих даних, ви будете оскаржувати видалення особистих даних і вимагати обмеження обробки особистих даних замість їх видалення;

 • ми вже не будемо потребувати ваших особистих даних для жодної з мети обробки, або ви будете їх потребувати для доведення, захисту або здійснення своїх правових претензій;

 • ви будете заперечувати проти обробки особистих даних до моменту перевірки, чи наші законні інтереси переважають над вашими законними інтересами.

Право на передачу особистих даних

Якщо наше право на обробку ваших особистих даних ґрунтується на вашій згоді або виконанні зобов‘язань, що випливають з угоди, яку ми уклали з вами, ви маєте право звернутися до іншого оператора персональних даних з проханням про передачу даних, які вас стосують.

Право відкликати згоду

Якщо ми обробляємо ваші особисті дані на підставі згоди суб‘єкта даних, ви маєте право в будь-який час відкликати цю згоду до закінчення строку, на який була дана ця згода. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої на підставі згоди до її відкликання.

Право на заперечення

Якщо у вас є обґрунтовані обставини, що стосуються вашої конкретної ситуації, ви маєте право заперечити проти обробки ваших особистих даних, якщо їх обробка ґрунтується на наших законних інтересах. Проте, якщо наші законні інтереси переважають над вашим особистим інтересом, ми можемо продовжувати обробку ваших даних, незважаючи на ваше заперечення проти обробки. Ми також маємо право продовжувати обробку ваших даних в разі, якщо це необхідно для доведення, захисту або здійснення наших правових претензій.

Тривалість зберігання особистих даних

Постачальник зберігає особисті дані:

 • протягом строку, необхідного для виконання прав та обов'язків, що випливають з угоди між вами та постачальником та реалізації претензій з цих угод (протягом 10 років з моменту завершення угоди);

 • до тих пір, поки згода на обробку особистих даних для маркетингових цілей не буде відкликана, але не більше 5 років, якщо особисті дані обробляються на підставі згоди.

Після закінчення строку зберігання особистих даних оператор видаляє їх.

Як скористатися правами

Ви можете скористатися своїми вищезазначеними правами, надіславши електронний лист на адресу perevozka.slovakia@gmail.com. Зазначте у вашому запиті ваше ім'я, прізвище, електронну адресу і, при необхідності, постійну адресу проживання. Якщо ви не надасте нам ці дані, ми не зможемо задовольнити ваш запит. Ми просимо вас надати цю інформацію для перевірки вашої особи та для того, щоб унеможливити передачу ваших особистих даних незаконним особам.

У випадку, коли суб'єкт даних не має повної дієздатності щодо правових дій, його права згідно з Регламентом та Законом може реалізувати його законний представник. Близька особа може реалізувати права суб'єкта даних, якщо він помер.

Якщо ваші запити як суб'єкта даних є явно необгрунтованими або надмірними, зокрема через їх повторювану природу, ми можемо вимагати розумну плату, яка враховує адміністративні витрати на надання інформації або відхилити виконання запиту.

Надання особистих даних третім особам

У певних випадках доступ до ваших особистих даних можуть мати інші особи, з якими ми співпрацюємо. Для забезпечення певних операцій з обробки, які ми не можемо здійснити самостійно, ми користуємося послугами третіх сторін. Це можуть бути, наприклад, наступні треті сторони:

 • бухгалтерський обробник за угодою про надання бухгалтерських послуг;

 • зовнішні контрактні співробітники.

У майбутньому список цих третіх сторін може бути розширений іншими особами або скорочений за рахунок деяких третіх сторін.

У випадку, якщо ми як оператор передаємо отримані особисті дані фізичних осіб іншій особі в якості посередника, ми зобов'язані укласти окрему угоду між нами та кожною такою іншою особою в якості посередника для цього випадку або включити відповідні положення згідно із Законом № 18/2018 до рамкової угоди або скласти додаток до цієї угоди.

Видалення особистих даних

Оператор забезпечує видалення наданих особистих даних з інформаційної системи після відкликання згоди користувачем на обробку особистих даних або після закінчення терміну зберігання.

Відповідальна особа

У постачальника не призначена відповідальна особа.

Публікація та передача в треті країни

Ваші особисті дані не розголошуються та не передаються в треті країни.

Профілювання та автоматизоване прийняття рішень

Ваші особисті дані не підлягають автоматизованому прийняттю рішень або профілюванню.

Безпека

Забезпечення максимально можливого захисту особистих даних наших клієнтів є нашим високим пріоритетом, і, окрім існуючих бізнес-цілей, цій сфері буде приділятися підвищена увага. Заходи технічного і організаційного характеру, які будуть використовуватися, будуть ретельно підібрані з урахуванням обсягу обробки особистих даних та наших технічних та персональних можливостей, але завжди таким чином, щоб ці заходи були максимально ефективними та відповідали чинному і ефективному законодавству в Словацькій Республіці та Європейському Союзі.

Cookies

Наш сайт використовує файли cookies для поліпшення функціонування нашого сайту та покращення результатів пошуку. Деякі розділи нашого сайту використовують cookies, щоб ми могли краще зрозуміти вас і надати вам кращі індивідуальні можливості пошуку.

Що таке файли cookies?

Файли cookies - це невеликі текстові файли, що містять назву відвіданої сторінки, їх термін дії та попередньо визначене значення. Вони зберігаються в папці вашого переглядача. При повторному відвідуванні веб-сторінки, яка створила файл, вони можуть бути відправлені знову браузером. Використовувані нами файли cookies не шкодять вашому комп'ютеру або іншим пристроям, які використовуються для перегляду Інтернету.

Які файли cookies ми використовуємо?

 • Основні - дозволяють використовувати основні функції. Якщо ви вимкнете ці файли cookies, ми не можемо гарантувати повну функціональність наших веб-сторінок.

 • Експлуатаційні та функціональні - необхідні - використовуються для надання послуг або запам'ятовування налаштувань для забезпечення максимального комфорту під час вашого візиту та подальше поліпшення його функціональності та вигляду. Ці файли cookies не збирають інформацію про вас, яка може використовуватися в маркетингових цілях, і не запам'ятовують, де ви рухалися в Інтернеті. Якщо ви вимкнете ці файли cookies, ми не можемо гарантувати повну функціональність наших веб-сторінок.

Як я можу вимкнути файли cookies?

Якщо ви не бажаєте отримувати файли cookies з нашого сайту, ви можете налаштувати ваш переглядач таким чином, щоб він вас попереджав, коли ви отримуєте файл cookie, щоб ви могли вирішити, чи прийняти його чи ні. Проте, ми хотіли б зазначити, що якщо ви відключите "cookies" у своєму переглядачі, ви не зможете повністю скористатися деякими нашими веб-сторінками.

Як подати скаргу?

Як суб'єкт персональних даних у випадку підозри про обробку ваших персональних даних у порушенні з чинним законодавством, ви маєте право подати скаргу до контролюючого органу - Урядового органу на захист персональних даних Словацької Республіки за адресою Hraničná 12, 820 07 Братислава, телефон: 02/323 132 14, електронна адреса: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Ці положення набирають чинності з 13.03.2023 року.