рекламаційний порядок

 1. Послуги на веб-сайті www.perevozka.delivery (далі - "Веб-сайт") надаються PEREVOZKA s.r.o., зареєстрованою за адресою Arm. gen. Svobodu 6445/26, Prešov 080 01, ІČО: 53 954 963, зареєстрованою в Торговому реєстрі Окружного суду Prešov, розділ: Sro, вкладка № 42655/P (далі - "Оператор" або "Постачальник").

 2. Замовником (клієнтом) є будь-яка фізична або юридична особа, яка відправляє електронну форму замовлення товарів або послуг.

 3. Цей порядок регулює процедуру подання рекламацій на послуги, пропоновані та надані Постачальником.

 4. Постачальник несе відповідальність за забезпечення якості пропонованих послуг Замовникові відповідно до характеру пропонованих послуг.

 5. Постачальник несе відповідальність за дефекти пропонованих послуг протягом їх надання Замовнику.

 6. Замовник зобов'язаний негайно рекламувати дефекти або недоліки наданої послуги протягом надання послуги.

 7. Місцем подання рекламації є місцезнаходження Постачальника за адресою Slovenská 69, Prešov 080 01, або електронною поштою на perevozka.slovakia@gmail.com.

 8. Постачальник видає Замовнику письмове підтвердження про те, коли була подана рекламація, що вона містить, яким є спосіб вирішення рекламації, і це у письмовій формі одразу після отримання рекламації.

 9. Постачальник залишає за собою право не визнавати рекламацію, якщо зниження якості Послуги спричинили обставини, що виключають відповідальність Постачальника.

 10. В межах законного терміну гарантії рекламації регулюються про захист прав споживачів, закон в діючій та ефективній редакції.

 11. Цей Рекламаційний порядок доступний у місці розташування Постачальника і також публікується на веб-сайті Постачальника.

 12. Цей Рекламаційний порядок набуває чинності з 13.03.2023.

У Prešov, 13.03.2023